Innovative ideas for cultural and creative sectors in Europe

The New Age of Heritage

Playing Preserves History

The project idea is based on the preservation of cultural heritage and the human desire to play the game. There is a possibility to choose an existing cultural heritage for playing the game and investing in it. The user plays it, learns about cultural heritage and its preservation funding and thereby connect themselves with history.

Innovation

Ideja balsīta uz cilvēka vēlmi spēlēt, lai piesaistītu pēc iespējas plašāku cilvēku loku. Līdz šim par kultūras mantojumu interesējās ierobežots cilvēku loks. Taču padarīt kultūras mantojumu pieejamu katram un jebkurā vietā, kā arī ļaut pašam izjust šīs vietas vēsturi un dot savu ieguldījumu tā saglabāšanā līdz šim nav bijis iespējams, jo vai tas prasījis papildus līdzekļus, lai līdz tam nokļūtu, vai ir bijis jāpatērē laiks, lai šādu vietu atrastu un, piemēram, ziedotu summu tā saglabāšanā. Padarot kultūras mantojumu pieejamu ikvienam cilvēkam, tiks paplašināta iespēja sagalbāt kultūras mantojumu ne tikai kā objektu, bet arī kā sabiedrības apziņas sastāvdaļu.

Technology

Ideja ir tieši saistīta ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Spēle tiks izstrādāta kā datorspēle, kura tiks izplatīta sociālajos tīklos. Spēles attīstība būs tieši atkarīga no piesaitīto cilvēku radošā potenciāla, kā ieviest šo spēli, kā to radīt pievilcīgu, ņemot vērā, ka ir doti spēles elementi - attiecīgais kultūras mantojums, tā vēsture un spēles uzdevums. Spēlētājs izvēlas kultūras mantojumu, tas ir vidi, kurā spēlēs, tad tiek piedāvāta spēle, kas ir tieši saistīta ar šī objekta vēsturi - izspēlēta problēma, tad tiek piedāvāts izvēlēties, ko spēlētājs vēlas atjaunot no šī objekta, piemēram, kādu interjera dekoratīvo elemetu, vai sienas krāsojuma nelielu laukumu un parādot attiecīgo summu, tas tiek ierakstīts šī objekta "vēstures lappusēs", norādot gan teksta veidā, gan vizuāli tieši to, kas par šo naudu tiks atjaunots, .t.i., iezīmējas kultūras mantojuma vizualizācija ar attiecīgā elementa iekrāsošanos. Pēc tam cilvēkiem ir iespējams plānot ceļojumu uz šo vietu un iepazīt savus ieguldījumus dzīvē.

Target Group

Mērķa grupa ir ikviens cilvēks, kas: 1) vai nu spēlē spēles, 2) vai vēlas palīdzēt saglabāt kultūras mantojumu, 3) vai vēlas sevi ierakstīt vēsturē, 4) vai vēlas iepazīt kultūras mantojumu. Ar spēles palīdzību būs iespējams izspēlēt spēles ar vēsturiskiem elementiem, ieguldīt naudu kultūras mantojuma objektā, izvēlēties ieguldījuma veidu, mērķi, tādējādi ierakstot sevi šī kultūras mantojuma sagalbātāju vēsturē, iepazīt kultūras mantojumu vizuālo pusi un tā vēsturi. Spēlētājs izvēlas kultūras mantojumu, tas ir vidi, kurā spēlēs, tad tiek piedāvāta spēle, kas ir tieši saistīta ar šī objekta vēsturi - izspēlēta problēma, tad tiek piedāvāts izvēlēties, ko spēlētājs vēlas atjaunot no šī objekta, piemēram, kādu interjera dekoratīvo elemetu, vai sienas krāsojuma nelielu laukumu un parādot attiecīgo summu, tas tiek ierakstīts šī objekta "vēstures lappusēs", norādot gan teksta veidā, gan vizuāli tieši to, kas par šo naudu tiks atjaunots, .t.i., iezīmējas kultūras mantojuma vizualizācija ar attiecīgā elementa iekrāsošanos. Pēc tam cilvēkiem ir iespējams plānot ceļojumu uz šo vietu un iepazīt savus ieguldījumus dzīvē. Tādējādi veidojot veselu kultūras mantojuma atjaunotāju kustību.

Implementation

Pirmkārt ir jāiesaista datorspeciālisti un spēļu izstrādātāji, kas veidos spēles datu bāzi un spēļu elementus. Otrkārt ir jāiesaista kultūras mantojumu īpašniekus, kas vēlētos savu kultūras mantojuma objektu atjaunot un popularizēt un nodrošināt ar nepieciešamo informāciju par objektu vēsturi. Treškārt ir jāiesaista sociālo tīklu īpašnieki, lai varētu šo spēli izvietot sociālajos tīklos, kuros notiek visaktīvākā spēļu spēlēšana. Apzinot vēl iespējamos spēļu partnerus un attīstot spēles modifikācijas, ir iespējams paplašināt iesaistīto partneru loku.

Sustainability

Projekta ilgtspēja ir cieši saistīta ar cilvēka radošumu, kas ir neizsīkstoša vērtība. Ir iespējams attīstīt spēli gan ņemot vērā kultūras mantojumu milzīgo apjomu, gan to vēstures dažādību. Tā kā spēle ir saistīta ar finansējuma piesaisti, tad tās iespējamā attīstība ir nodrošināta arī ilgtermiņā. Ir iespējams izveidot platformu, kas palīdz attīstīt šo spēli, ņemot vērā sabiedrības interešu tendences, sociālo tīklu attīstību.